Jan 10 2013

Välstånd och lycka

En annan fråga jag ofta får är huruvida välstånd och lycka hänger ihop. Kan man exempelvis titta på BNP-listan för att avgöra hur lyckliga ett folk eller en nation är? Tyvärr är det inte så lätt. Varje nation har ju sin form av problematik att kämpa mot. Vi i Sverige kanske inte är så lyckliga som vi borde vara eftersom vi har i princip alla våra behov tillfredsställda, alltså de behov som man räknar som grundläggande. I stället blickar vi mot nivåer som är väldigt svåra att nå, exempelvis så vill man bli känd, stjärna eller något annat, kanske så vill man tjäna flera miljoner kronor per år. Detta är ju givetvis inte lätt att uppnå, och när folk misslyckas med detta så blir de olyckliga och kanske till och med faller i depression. Man borde uppskatta det man har, men folk vill hela tiden till en högre nivå. Detta kan man ju tycka lite vad man vill om, en så är det ju. Nu vet jag inte hur man ska hantera detta, men det kanske vore på sin plats att man njöt mer av livet och skaffade sig mer realistiska målsättningar. Det viktigaste är ändå hälsa och att man mår bra.

Jan 06 2013

Oljan – en nyckel

Anledningen till att Norge har blomstrat de senaste decennierna är ju upptäckten av olja utanför Norges kust. Sverige var ju i union med Norge, men detta var tiden före upptäckten av olja, och dessutom före man insåg betydelsen av olja. Nu minns jag inte riktigt när man upptäckte olja, men det var långt efter början av 1900-talet, då Sverige och Norge fortfarande var tillsammans så att säga. Nu gick ju splittringen väldigt smidigt, frågan man kan ställa sig är om detta hade skett lika fint och smidigt om oljan varit inblandad då. Jag tror det inte, men det är ju givetvis svårt att sia om. I alla fall, med hjälp av oljan så har Norge blivit ett av världens rikaste länder, och detta syns ju på alla former av listor. BNP-listan är ju en av dessa indikatorer där Norge ligger väldigt högt upp. Lönebilden är ju dessutom väldigt hög i Norge, men samtidigt så är ju saker och ting väldigt mycket dyrare i Norge än vad de är i exempelvis Sverige. Sverige ligger ju knappt före Norge på världsbankens BNP-lista, men jag vet inte hur Sverige ligger i förhållande till Norge på den lista som rankar icke köpkraftsordnad BNP/capita per år.

Jan 02 2013

Norge

På BNP-listan som Världsbanken har gjort så ligger Norge efter länder som Sverige och USA så klart. Men det man kan ha i åtanke är att Norge faktiskt ligger före USA om man tittar på en icke köpkraftsordnad BNP/capita per år. Då ligger Norge faktiskt bland de allra högsta på listan, vilket så klart är otroligt imponerande. Tittar man på en icke köpkraftsordnad BNP/capita per år så ligger Norge på 83 000 dollar, medan USA bara ligger på cirka 47 000 dollar, det vill säga nästan hälften så mycket. Siffrorna är dock från 2008 och kan ha justerats en del sedan dess. Detta är dock väldigt intressant. Varje lista har ju sin sanning, och jag tycker att man får bäst bild om man jämför flera olika listor med varandra och sätter dem i kontext till varandra. Norge har utöver detta en mycket jämn inkomstfördelning, en av världens jämnaste faktiskt, inte det heller särskilt oviktigt så klart i sammanhanget. Dessa siffror hittar man i FN:s Human Development Index. Sedan finns det ju även en demokratilista, och även där ligger Norge väldigt högt upp. Allt detta tillsammans tyder ju på att Norge är ett av världens rikaste länder och att standarden i landet är väldigt hög.

Dec 29 2012

BNP-deflator

En vanlig fråga som ofta dyker upp är hur man jämför BNP mellan olika år med tanke på inflation och sådant. Nu har ju världssamfundet tagit hand om detta på ett utmärkt sätt i och med att man tillämpar en så kallad BNP-deflator som är ett prisindex som man använder just för att kompensera för den inflation, eller deflation, som oundvikligen inträffar varje år. Genom att tillämpa denna BNP-deflator kan man på ett hyggligt korrekt sätt jämföra BNP-index från år till år. Man får tänka på att en BNP-deflator inte är ett konsumtionsprisindex, eftersom en BNP-deflator baserar sig på hela ekonomin. Detta till skillnad mot ett konsumtionsprisindex som baserar sig på en specifik varukorg. Det man dock kan säga är att dessa olika index, det vill säga BNP-deflatorn och konsumentprisindex, ofta ligger mycket nära varandra. Det är ändå viktigt att veta att de mäter olika saker, så att man inte förväxlar dem, vilket kan vara lätt hänt. Givetvis är en BNP-deflator väldigt bra och gör det väldigt enkelt att mäta från år till år hur stor ökningen egentligen har varit när man har kompenserat för inflationen. Jag vet inte annars hur det skulle se ut utan en sådan, det skulle nästan bli omöjligt att göra jämförelser utan detta index.

Dec 25 2012

Lätt att förväxla

Vet ni om att BNP är en ganska vanlig beteckning? Ja, jag kopplar ju det direkt till bruttonationalprodukt, men det behöver faktiskt inte vara en självklarhet. Jag ska ge er ett par exempel på detta. I Sri Lanka så kanske man inte tänker i första hand på bruttonationalprodukt när man hör BNP utan på vänsterpartiet Bahujana Nidahas Peramuna. Eller om man är hemmahörandes i Pakistan så kanske man kopplar förkortningen BNP med Balochistan National Party, som är ett socialistiskt parti i det sydostasiatiska landet. För att ge fler exempel på partier som har BNP som beteckning kan jag exempelvis nämna Belarussian Independence Party, som på ryska heter Bijelaruskaja Niezelezhnichkaja Partija. Nu vet jag inte om jag transkriberade ryskan korrekt, det finns ju så många olika sätt man kan göra det på tycks det. Om vi ska gå vidare så är ju även BNP, eller the British National Party, ett högerextremt parti med säte i Storbritannien. Det finns även en tennisturnering i USA (Kalifornien) som heter BNP Paribas Open, och som spelas varje år. Utöver detta har vi bland annat Banco Nacional de Panama, som är en bank i Centralamerika. Det finns mer beteckningar på BNP, men jag får berätta mer om det vid ett annat tillfälle.

Dec 21 2012

Utmaningar

Om man kikar lite i framtiden och försöker se de utmaningar som ligger framför många av de länder som tillhör västvärlden är det lätt att man blir lite vimsig. Kanske inte för att det är oklart, utan mer den här känslan hur vi ska övervinna och överbrygga de problem som kan och kommer att uppstå. Helt klart är att vi befinner oss i en övergångsperiod, det som var säkert förut är inte det längre, med andra ord de gamla sanningar som omgav oss gäller inte längre. Jag tycker det är intressant med övergångsperioder, men måste erkänna att jag är lite orolig. Den här gången ser utmaningen verkligen tuff ut, inte bara för de länder som befinner sig i den sfär som kallas västvärlden, utan även för alla länder. Här gäller det att spela korten smart, men också att man samarbetar på ett sätt som man kanske inte har gjort tidigare. Det kan ju kännas lite oroväckande, just det här ovissa, men samtidigt är det otroligt spännande att man får vara med om detta. Jag vet inte vad ni tänker och tycker om detta, men jag tror nog att de flesta av er bloggläsare håller med mig i den här frågan.

Dec 17 2012

Exempel på brister

Sverige, som ligger på en 22:a plats på Världsbankens BNP-lista, kan man ju tycka borde ligga ännu högre upp på listan. Man kanske höjer på ögonbrynen när man tittar och ser vissa länder som man tycker, rent logiskt sett, borde ligga efter Sverige, men det man ser här är en av de brister som BNP-listan omgärdas av. Många av faktorerna för välstånd och livskvalitet tas ju inte upp av BNP-listan, och det bör man vara medveten om. Jag har i tidigare blogginlägg redan förklarat detta och tänker inte ägna så mycket tid åt det nu. Jämför man exempelvis med Mexiko så tycker man ju att Sverige borde ligga före på alla aspekter, men vi ligger ändå efter på BNP-listan. Det är ju nu inte så mycket att gny över. Listan är ju trots allt bara en indikator på ekonomiskt välstånd. Sverige har ju ett väldigt högt säkerhetsnät –inte bara socialt utan även på alla andra plan. Vi får bara hoppas att Sverige kan hantera de närmaste årens utmaningar och hålla sig kvar på sin placering, kanske till och med att klättra, men man måste ha klart för sig att vi står inför stora utmaningar framöver, men det gäller alla länder.

Dec 13 2012

Sverige – slagen av Turkiet, men före Norge

Enligt världsbankens lista så ligger Sverige på en fin 22:a plats. Detta att jämföra med en 21:a plats på den Internationella valutafondens lista, samt en 22:a plats på CIA World Facts lista. Jag hade ju hoppats att Sverige skulle ligga lite högre upp, men jag är i alla fall glad att vi slår våra skandinaviska grannländer. Norge ligger på en 24:e plats och Danmark på en 29:e plats enligt denna ranking som är baserad på 2009 års siffror. Det finns många länder som man inte trodde skulle ligga före oss, men som ändå gör det. För att nämna några exempel: Mexiko, Turkiet, Indonesien – och Polen. Nu vet jag inte hur Sverige har pendlat på listan de senaste decennierna, men visst är det en liten indikator. Jag kan tänka mig att en litet minus är att mer produktion flyttas till låglöneländer. Detta är ju en fara för Sverige på lång sikt, vi blir allt mer ett tjänstebaserat samhälle, men det är väldigt viktigt att vi inte missar den ack så viktiga produktionen. Det här med att företag vill vinstoptimera är ju inte så mycket att säga om, men jag tror att det kan slå mot västvärlden förr eller senare.

Dec 09 2012

En granskning

Jag har i ett tidigare blogginlägg berättat om den klassiska BNP-listan, som så många följer. BNP-listan mäter ju olika länder efter den nominella bruttonationalprodukten i respektive nation. Sedan har vi ju även BNP per capita, vilket helt enkelt är den nominella bruttonationalprodukten delat per invånare i det land det berör. Jag tycker alla former av listor är väldigt intressanta och tänkte nu granska en av de BNP-listor som finns. Efter lite vånda så tänkte jag använda mig och luta mig mot Världsbankens lista. Nu spelar ju det inte så stor roll vilken lista man tar i anspråk, bara man håller sig konsekvent mot den lista man använder. Det vill säga att man jämför olika länder från en och samma lista, så att jag exempelvis inte jämför USA och Japan från olika BNP-listor, utan tar siffror från samma lista, i det här fallet Världsbankens lista. Jag tänkte börja med Sverige och sedan välja lite fritt från listan. Jag tycker verkligen det är superintressant med dessa listor och hoppas att Sverige ska ligga högt upp på listan så klart, man vill ju att det ska gå bra för sitt eget land, det är ju så man är funtad och fungerar.

Dec 05 2012

Fler tankar

När jag har funderat över BNP så finns det ju flera saker som dyker upp i ens tankar. Jag har ju redan varit inne på bristerna, det vill säga att BNP inte omfattar tjänster som utförs i hemmet, eller annan form av volontärarbete. En annan sak som inte tas upp är ju bland annat den miljö och omgivning som vi lever i, sådant är ju också viktigt att ha i åtanke när man sammanfattar ett lands ekonomiska nivå. Nu är det ju inte så mycket att göra åt detta, men det är bra om man har detta i bakhuvudet när man ser på olika listor som inkluderar BNP. Jag ska själv nu gå igenom olika länders BNP. Dels tycker jag det är intressant, dels är det relevant. Sedan får man ju så klart alltid tänka på de här bristerna som jag redan nämnt. Det man kan komma fram till är att det i alla fall är en bra värdemätare, indikator på ett lands ekonomiska status, även om det inte är ett facit. Hade det varit ett facit så hade det ju inte haft några brister, men så är ju inte fallet nu. Det finns ju sedan många bra saker också, men återkommer till dem.